Apollon Torso

Apollontorso

Det er en statue, som er 126 cm høj og er lavet af Marmor sten i år 425 f.kr. det er en rundskulptur der er blevet udhugget af marmor. Man ved ikke hvor den blev lavet, men dens nuværende placering er på glyptoteket.
Statuen er opkaldt efter lysets og sangens gud Apollon, fordi at det efterligner en gud, så er der er ikke lavet hoved på, fordi man ikke vidste hvordan Apollon så ud. Statuens påklædning er typisk for den måde de troede en gud ville se ud i den periode den er lavet i. Kroppen ser ud til at være muskuløs da de troede at en gud var meget magtfuld.
Kunstneren har lavet statuen for, at folket kunne have en forestilling om hvordan guden Apollon så ud. I denne her periode var man meget sikker på at der fandtes guder og derfor frygtede man dem.

EGNE NOTATER:

Ali og Bilal: Statuen var anbragt over gavlfeltet i den græske tempel. Statuen er Apollon uden arme og hovede. Statuen er lavet meget omhyggeligt, da man kan se det på kvaliteten af statuen. Den er mere fin lavet i forhold til de andre statuer. Tøjet på Apollon er også meget tynd ligesom de andre statuer. Mange af statuerne har det tilfælles at de har samme type tøj på. Det fortæller os måske, hvilke slags tøj græker tog på dengang, da statuerne også udtrykker menneskerne dengang, men her af statuen en gud og ikke et menneske.

Guden Apollon kommer svævende, mens han slår lyren an. Og vinden presser dragten mod hans krop. Statuen var anbragt over gavlfeltet på et græsk tempel.
Grækenland ca. 425 f.kr. - Marmor.

Man ser en statue uden hoved, arme og en enkelt fod. Foden der stadig er der, står på tæerne.
Der er en dragt, som ligner at den svæver. Der er dybde i billedet. Statuen virker muskuløs.

Yunus, Dilay og Memet

Guden Apollo kommer svævende, mens han står lyren an, og vinden presser dragten mod hans krop. Statuen var anbragt over gravfeltet på et græsk tempel. Hicran og Eyyub