Artemis Og Ifigenia

Artemis og Ifigenia

1) Redegørende:

- Art: det er en statue gruppe som bliver kaldt Artemis og Ifigenia
- Materiale: statue gruppen er lavet af marmor
- Metode: statue gruppen er stenhugget
- Oplysninger: Skulpturerne er fundet ved et byggearbejderi i Rom i 1880erne.

2) Analyserende:

- Hvad forestiller det?: Motivet/inspirationen er hentet fra sagnene/myterne om grækernes krige mod troja. Historien går på at undervejs til krigen mod troja blev deen græske flåde ramt af vindstille vejr så de ikke kunne komme videre. Det var gudinden Artemis der stod bag vejret og Artemis ville kun lade grækerne fortsætte hvis Agamemnon ofrede sin datter Iphigeneia. Statuen viser det dramatiske højtepunkt hvor Agamemnon skal til at ofre sin datter men Artemis kommer i sidste øjeblik til syne og med den ene hånd kaster hun Iphigeneia væk fra alteret og placere en hjort i stedet. På statuen som viser hjorten kan vi se Artemis tommelfinger på geviret samt hjortens hoved, på den anden statue kan vi se to kvinder som er Artemis og Iphigeneia.
- Hvem forstiller det?: på statue gruppen kan vi se personerne Artemis(gudinde) og Iphigeneia(agamemnons datter)
- Hvad udsigerværket?: det viser et højtstemt, voldsomt og bevægende fremstilling af en situration

3) Perspektiverende
- Formål: Det fremgår at statue gruppen har stået på et teglstenspodium som en udsmykning til et fontæneanlæg i en park fra kejser Hadrians tid.
- Perpektivering: man er meget usikker på tiden statuen er lavet i men den er helt sikkert af hellenistisk stil men det kan være det er en romersk kopi.

EGNE NOTATER:

Rezan & Sibel: Statue gruppen viser det afgørende øjeblik, hvor gudinden Artemis redder Ifigenia fra at blive ofret ved at skubbe en hjort ind i stedet for pigen. Grækernes konge Agamemnom ville ofre sin datter for at få medvind i sit togt mod troja.

Artemis: Gudinde. fundet i Rom i havet. uden arme og hoved. Hjorte er i stedet for datter ifigena. på vej til trojansk krig. Hicran og Eyyub.