Indledning

Retorik(talekunst)

Baggrundsviden:

Retorik kan opdeles i to former, praktisk retorik (taler) og teoretisk retorik (taleteori). Fænomenet blev indført ca. 400 f. Kr. i nogle græske bystater (så som Syrakus og Athen), hvis styreform gik fra at være et tyrannisk samfund (hvor kun en mand bestemte), til at gå over og blive et demokratisk folkestyre. Derfor skulle de mænd som var en del af demokratiet, kunne argumentere for deres sag både i politiske diskussioner, men også i forbindelse med retssager, hvor de blev nød til at bruge retoriske virkemidler, for at de kunne tale for deres sag.
Retorikken blev senere hen en vigtig disciplin, og en del af uddannelsen for borgere der havde tid og penge til dette.

Retorikken i Litteraturen:

Selvom fænomenet kom til i ca. 400 f. Kr., kan selve elementerne fra talekunsten spores langt tilbage. Homer, Thukydid og andre forfattere brugte nogle af de samme retoriske virkemidler, som egenskab hos deres heltefigurer i ders værker. Dette kan ses hvis man kigger i det homeriske epos, hvor de store helte så som Odysseus og Achilleus var veltalende og velformulerende i deres taler. I dramaet blev retorikken også anvendt, i karakterernes interne dialoger mellem hinanden, blev det forsøgt at finde løsninger på deres konflikter/dilemmaer på velformulerende og overbevisende måder.