Platon

Platon(ca. 427-347 f.Kr.)

Platon var en græsk filosof og blev født i Athen. Han var elev af Sokrates og grundlægger af Akademiet. Platon lagde ud med at være grundlægger af europæisk filosofi sammen med Aristoteles og deltog i en del af Athens politiske liv. Han begyndte først på sit filosofiske forfatterskab efter den volsomme tyranni i 404-403 f. Kr. og Sokrates henrettelse i 399. f.Kr. hvor han begyndte at tage afstand fra det politiske.

Platons forfatterskab varede i 50 år. Platons filosofi er menneskett indsigt i sit eget væsen nemlig det sokratiske "kend dig selv" som har det teoretisk og praktiske perspektiv: Erkendelse og menneskelig fuldkommenhed.