Retorikken i Det Demokratiske Athen

I Athen havde man direkte demokrati.
Mandlige borgere deltog i det politiske og de kunne også være dommere i en retssag.
Denne deltagelse krævede at man kunne tale for sig.
Der blev trukket lod om hvem der skulle være i 500-mandsrådet og der blev også trukket lod om hvem der skulle være embedsmænd.
Som borger optrådte man selv som anklagere eller forsvarer.
Disse forhold førte til at retorik kom til at indgå i borgernes uddannelse, hvilken var varetaget af sofisterne. (Sofister: omrejsende lærere og videnskabsmænd.)
Gorgias var en kendt sofist (ca. 485-380 f.kr.) han var kendt for sinde retoriske evener og sin undervisning i retorik, og er kendt fra platons dialog "Gorgias"
Gorgias underviste i teoretisk og praktisk retorik og man mener han har skrevet en lærebog i retorik og mange taler.
En af Gorgias taler som er bevaret hedder "Lovtalen over Helena"

I lovtalen udfolder Gorgias en retorisk argumentation for Helenas uskyld over anklagen om, at hun, fordi hun tog med prins Paris til Troja, var årsagen til den trojanske krig.

Gorgias har formodentlig sagt, at der ikke findes nogen sandhed og hvis der fandtes en sandhed, ville man ikke kunne forstå den. Udsagn der lignede Gorgias gjorde sofisternes undervisning utroværdig.